NASZA WOJNA ŚWIATOWA

Ostatnio często mnie pytacie w co się bawić z rocznym dzieckiem. Patrzcie jakie światło przed wami się świeci. 21 sierpnia urodziła się córeczka Natalii Siwiec i jej partnera Mariusza Raduszewskiego Świeżo upieczeni rodzice postanowili poczekać z wyborem imienia do dnia porodu. Wszystko po to, aby zobaczyć jakie imię będzie do niej pasowało. Od dłuższego czasu pracuję dla Good Looking Studio To idealna praca dla kogoś, kto nie lubi wybiegać z planami na pół roku do przodu (śmiech). Bardzo mi to pasuje, bo raz maluję murale - teraz ciągiem od ponad miesiąca, raz maluję obrazy, raz jestem kurą domową, a innym razem odpoczywam na wakacjach (śmiech).
- Jako spo³eczeñstwo mamy sk³onno¶ci do antropomorfizacji i przypisywania zwierzêtom naszych ludzkich uczuæ. W odniesieniu do kotów pojêcie szczê¶cia jest bardzo wzglêdne i w du¿ym stopniu sprowadza siê do uczucia pe³nego brzuszka. Je¿eli zwierzak ma przestrzeñ, po której mo¿e siê poruszaæ, je¶li ma miejsca, na które mo¿e wskakiwaæ, oraz ma mo¿liwo¶æ wygl±dania przez okno, to nic nie traci - zaznacza specjalista.
Apel matki Sencowa opublikowało niezależne radio Echo Moskwy. Checklist do Putina zawiera prośbę do prezydenta Rosji, by "okazał miłosierdzie" i "nie niszczył życia" skazanego reżysera. 100g migdałów obranych ze skórki zalać na noc szklanką letniej wody. Co¶ w tym musi byc, prawie wszêdzie tam, gdzie zjawiaj± sie Polacy z rodzinami, s± k³opoty z urzêdami do spraw m³odzie¿y i dzieci.
Dzień Matki Szczęśliwej, Dzień Matki Rozczarowanej, Dzień Matki Zaczarowanej, Dzień Matki Kombinującej i Zasupłanej. Dzień Matki Jedynej i Najlepszej. Dzień Matki kochającej jak stąd do nieba. Bezwarunkowo i mimo wszystko. Mam poważny drawback. Mam 14 lat i chciałbym mieszkać z ojcem. Wieku 4 lat moja matka rozwiodła się z tatą. Podpowiadamy, co robić, aby nie tylko jak najlepiej dbać dziecko, rodzinę i dom , lecz także siebie! To znaczy, abyś mogła czuć się dobrze, być aktywna i wyglądać pięknie zarówno z brzuszkiem, jak i po porodzie.
Nie jest to moja gorąca deklaracja podparcia dla 500 plus. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystko w tej kwestii działa jak powinno i jak bardzo Polaki cebulaki potrafią kombinować, by oszukać, zaniżyć i dostać. Jest to natomiast moja gorącą deklaracja przeciw bezmyślnemu gadaniu. Za dużo tej głupoty dookoła. Tak powstają bijące po społeczeństwie podziały na dzieciatych i bezdzietnych. I na paplających i milczących. I na ciut myślących i bezmyślnych też.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “NASZA WOJNA ŚWIATOWA”

Leave a Reply

Gravatar